Vandringspriser

Tjörns Brukshundklubb

Vandringspriser "Årets tävlingshundar"

Vill du delta i Årets tävlingshund?

Årets tävlingshundar innebär en klubbmästartitel som delas ut för nedanstående tävlingsdisciplin och prisutdelningen sker på årsmötet. Frågor besvaras av respektive sektor.


Skicka in dina bästa tävlingsresultat till resp. nedanstående sektor.

När du skickar in resultat, använd resultatmallen och ange poäng, förarens namn, hundens namn, datum och arrangörens plats. Senast 31e januari nästkommande år ska resultaten vara inrapporterade.

Obs! Gäller endast tävlande ekipage som tävlat i officiella klasser för Tjörns BK.


Championat och SM-deltagande

Alla som erhållit någon form av championat under året behöver lämna in uppgifter om detta till resp. ansvarig i tävlingssektorn för att bli omnämnda i årsberättelsen och på årsmötet. Gäller ej utställningschampionat.


Årets debutant

Priset kan endast tilldelas ekipage, där hunden eller föraren under året debuterat på officiella tävlingar/prov i respektive disciplin (gäller alla tävlingsdiscipliner). Årets debutant röstas fram och utses av sektorerna för tävling, bruks, agility och rally. Fyll i max. 3 resultat i denna resultatmall och skicka till info@tjornsbk.se

Tävlingarna ska ha utförts under samma kalenderår och föraren måste vara medlem och tävla för Tjörns BK. Vi glädjer oss åt alla nykomlingar!

Årets rallylydnadshund


Allmänna regler:

Tävlande ekipage skickar in max 3 tävlingsresultat under perioden 1/1 – 31/12 aktuellt år.

Vid samma totalpoäng räknas det högsta resultatet som ekipagen skickat in från den högsta

klassen för att skilja dem åt.

Tävlingarna ska ha utförts under samma kalenderår och föraren måste vara medlem och tävla för Tjörns BK.

Använd gärna resultatmallen på hemsidan när ni redovisar era resultat.


Resultatmall

Resultat rapporteras till rallylydnadsektorn

e-post: johanna.peterson.bergstrand91@gmail.com 


Årets klubbmästarhund i rallylydnad

Max. 3 officiella tävlingar som kan vara vilka klasser som helst, även flera olika + SM start.


Poängberäkning:

För start i de olika klasserna oavsett resultat:


För övrigt tagna poäng i respektive tävling.

Exempel: Lufsen. Forts. klass. 85 poäng = 85+10 bonuspoäng=95 p.


Stort grattis till årets tävlingsekipage som fått erhålla klubbpriset "Årets tävlingshund" 2019!


Årets vandringspriser i rally,

tävlingslydnad och bruks

har gått vidare till:


Rally - Therese med Dail

Lydnad - Julia med Nova

Bruks - Angelica med Viggo

Agility - ekipage saknas

Debutant - Roland med Tyra

Beräkning av bonus-poäng:


Poäng

100-96 p.

95-90 p.

89-80

79-70 p.

69 p. <

(fullf. täv.)

Kval. resultat nybörjarklass, (min. 70 p.)

13 p.

10 p.

8 p.

6 p.

2 p.

Kval. resultat forts.klass (min. 70 p.)

15 p.

12 p.

10 p.

8 p.

4 p.

Kval. resultat avanc. klass (min. 70 p.)

17 p.

14 p.

12 p.

10 p.

6 p.

Kval. resultat mästarklass, (min. 70 p.)

20 p.

17 p.

15 p.

13 p.

8 p.

SM start

15 p.

RLD


RLD N

3 p.

RLD F

4 p.

RLD A

5 p.

RLD M

6 p.

Årets lydnadshund


Allmänna regler:

Inteckning i vandringspriset erhåller den hund som oavsett klass fått högsta snittpoäng på tre valfria officiella lydnadsprov under kalenderåret.


Tävlingarna ska ha utförts under samma kalenderår och föraren måste vara medlem och tävla för Tjörns BK.


Använd gärna resultatmallen på hemsidan när ni redovisar era resultat.


Resultatmall

Resultat rapporteras till tävlingssektorn för lydnad.

e-post: martina.svensson@tjorn.se 


Beräkningsgrunden är 100xB/A; där A är klassens högsta möjliga poäng och B är erhållen poängsumma i tävlingen. Addera sedan antal bonuspoäng.

Resultatet multipliceras med den aktuella klassens koefficient och omvandlas till hela poäng.

Årets brukshund


Allmänna regler:

Inteckning i vandringspriset erhåller den hund som oavsett grupp eller klass fått högsta

snittpoäng i sammanlagt tre valfria officiella bruksprov under kalenderåret.


Tävlingarna ska ha utförts under samma kalenderår och föraren måste vara medlem och tävla för Tjörns BK.


Använd gärna resultatmallen på hemsidan när ni redovisar era resultat.


Resultatmall

Resultat rapporteras till brukssektorn

e-post: ordforande.tjbhk@outlook.com  


Beräkningsgrunden är 100xB/A; där A är klassens högsta möjliga poäng och B är erhållen poängsumma i tävlingen. Addera sedan antal bonuspoäng.

Resultatet multipliceras med den aktuella klassens koefficient och omvandlas till hela poäng.


Årets agilityhund


Allmänna regler:

Poängen beräknas på hundens 3 bästa

resultat på officiella tävlingar där föraren tävlat för Tjörns BK. Tänk på att

kontrollräkna flera av era resultat. Det

är inte alltid den bästa placeringen som

ger mest poäng eftersom poängsystemet även tar hänsyn till variabler likaså klassens storlek. Ni får poäng för placering och tilläggspoäng för antal slagna i

klassen som sedan multipliceras

med en koefficient beroende på vilken klass ni startat i.


Beräkna så här:

1. Titta i tabellen för placeringspoäng för att se hur många poäng du får för en viss placering

2. Räkna ut bonuspoäng genom att kolla

hur många startande det var i klassen

på SBKtävlings resultatlista.

och dra bort din placering från denna summa. Var det t. ex. 100 startande i klassen och du vann får du 99 bonuspoäng.

3. Räkna ihop placeringspoäng och bonuspoäng.

4. Multiplicera summan av placeringspoäng och

bonuspoäng med den koefficient som gäller för aktuell klass.

5. Räkna ihop totalpoängen för dina 3 bästa resultat.


Tävlingarna ska ha utförts under samma kalenderår och föraren måste vara medlem och tävla för Tjörns BK.


Använd gärna resultatmallen på hemsidan när ni redovisar era resultat.


Resultatmall

Resultat rapporteras till agilitysektorn. Förnuvarande finns ingen ansvarig för agility

tillgänglig. För information, hör av dig till:

e-post: camilla.berlin@hotmail.com

Beräkning av bonuspoäng:

Startklass

Klass I

Klass II

Klass III

1: a pris

4 p.

7 p.

10 p.

13 p.

2:a pris

3 p.

6 p.

9 p.

12 p.

3.e pris

2 p.

5. p

8 p.

11 p.


LD start

5 p.
LD I


10 p.LD II15 p.


LD III
20 p.

SELCH
25 p.


Godkänd

1 p.

3 p.

5 p.

7 p.

Uppflyttad

2 p.

4 p.

6 p.

8 p.


SM deltagande

30 p.
Koefficient:


1,0

Start

1,05

Klass I

1,10

Klass II

1,15

Klass III

Beräkning av bonuspoäng:

Appell

Lägre

Högre

Elit

Fullföljd tävling

2 p.

2 p.

2 p.

2 p.

Godkänd

3 p.

5 p.

7 p.

9 p.

Uppflyttad

4 p.

6 p.

8 p.

10 p.


Cert. och certpoäng

15 p.
SEBCH

20 p.
SM deltagande

25 p.
Koefficient:


1,0

Appell

1,05

Lägre

1,10

Högre

1,15

Elit

PlaceringspoängPlacering:

Poäng:

Tilläggspoäng:

1

150

1 p. per slaget ekipage

2

130

1 p. per slaget ekipage

3

110

1 p. per slaget ekipage

4

100

1 p. per slaget ekipage

5

90

1 p. per slaget ekipage

6

80

1 p. per slaget ekipage

7

70

1 p. per slaget ekipage

8

60

1 p. per slaget ekipage

9

50

1 p. per slaget ekipage

10

40

1 p. per slaget ekipage

11 - 15

30

1 p. per slaget ekipage

16 -20

20

1 p. per slaget ekipage

21 - 30

10

1 p. per slaget ekipage

31 >

5

1 p. per slaget ekipage

Bonusspoäng:


Cert

10 p.

SAGCH EL. SAG(HOPP)CH

15 p.

SM deltagande

25 p.

Koefficient

Klass

1,0

1

1,1

2

1,2

3

Tjörns brukshundsklubb | Budalsvägen 155 | 471 95 Skärhamn |  | Om webbplatsen | e-post till webbansvarig: info@tjornsbk.se


Copyright © All rights reserved Tjörns BK