Utbildning (HUS)

Tjörns Brukshundklubb

Hundutbildningssektorn (HUS)


Utbildningssektorn tar hand om olika sorters utbildning inom hundsport för hundägare och instruktörer. Vårt utbud består av kurser, föreläsningar, temakvällar och prova-på-tillfällen. Våra kurser drivs av utbildade instruktörer med certifikat och prova-på-tillfällen av erfarna funktionärer, som har ambitioner om att bli instruktörer. Vår verksamhet tilltalar såväl nyblivna hundägare som rutinerade tävlingsförare och certifierade instruktörer.

Utbildningssektorn


 • planerar klubbens utbildningsverksamhet genom att ta hand om efterfrågan av kurser. Utbildade instruktörer inom SBK eller instruktörer med annan erkänd, certifierad utbildning utses till kursledare. HUS tillsätter instruktörer till kommande kursutbud med hänsyn till efterfrågan av kurser.
 • administrerar kurser; med andra ord erhåller kursanmälningar samt registrerar kurser hos Studiefrämjandet.
 • verkställer instruktörsmöten varje år.
 • rekryterar blivande instruktörer och hjälpinstruktörer.
 • infomerar om utbildning och rekrytering av tävlingsskrivare, tävlingssekreterare, tävlingsledare och domare och ger dem ambitionen att avancera sig.
 • rekryterar blivande lärare i hundtjänst.
 • vidareutbildar klubbens aktiva instruktörer.
 • samtalar med våra aktiva instruktörer om attraktivt kursutbud med välförsett innehåll för klubbens medlemmar samt blivande medlemmar.
 • samverkar med andra klubbar inom SBK, främst inom distriktet, samt med Studiefrämjandet.
 • ansvarar för kursutvärderingar.Kursutbud på Tjörns Brukshundklubb


Vårt syfte inom utbildningssektorn är att främja ett kursutbud som gynnar samtliga medlemmar och blivande medlemmars behov av kurser genom att erbjuda en mångfald av kurser, föreläsningar, temakvällar och prova-på-tillfällen. Vi söker efter att utveckla kursverksamheten i större skala och strävar efter att utöka ett mångfaldigt utbud med fler kursledare. Förnuvarande finns goda förutsättningar för följande kursutbud i Tjörns BK, men inom vissa områden behövs en förstärkning av fler kursledare:


 • Valpkurs
 • Allmänlydnadskurs
 • Fortsättnings-/Unghundskurs
 • Agilitykurser (intro., nybörjare och fortsättning)
 • Nose Work / Specialsök
 • Brukskurser (grundläggande moment och bruksgrenar)
 • Prova-på-tillfällen med specialinriktning:   

personspår, viltspår, rally, agility, nose work, freestyle

 • Enskild träning enligt önskemål och upplägg


För mer information om våra kurser.


Våra kurser sker i samverkan med Studiefrämjandet.

Kontakta utbildningsansvariga:

Carina Jonsson

e-post: ordforande.tjbhk@outlook.com

tel. 073-397 41 66