Tjänstehund

Tjörns Brukshundklubb

Tjänstehundsektorn

Ingemar är tjänstehundsombud


Vid frågor om patrullhund- och räddningshundsverksamhet, kontakta Ingemar:

e-post: ingemar-larsson@hotmail.com

tel. 073-6563824


Antar du den samhällsnyttiga utmaningen att gå patrullhundsutbildning?

Svenska brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera, utbilda hundar och personal till människans tjänst.


  • Patrullhundens uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen identifiera människa och material i terrängen och berätta detta för sin hundförare.
  • Hundförarens uppgift är att skapa goda förutsättningar för hunden, tolka dess signaler och föra information vidare till sin gruppchef.


Som medlem i Svenska brukshundklubben kan du utbilda din privata hund till att bli patrullhund. Kurser hålls på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Det bedrivs även tävlingsverksamhet för tjänstehundar.

Utbildningen går du tillsammans med din hund. Efter godkänd utbildning blir ni certifierade och kontrakterade till ett av Hemvärnets förband. Utbildningen sker på din fritid och du får chans att utveckla både dig själv och hunden, träffa nya vänner och lära dig massor.


Är du nyfiken?

Västra Distriktet planerar att starta utbildning under 2017 i Ale, Elfsborg och Kungsbacka.


För mer information, kontakta Ingemar. (Se kontaktuppgifter ovan).


Tjänstehundsektorn i Tjörns BK riktar sig in på rekrytering av hundar och förare för utbildning till tjänstehundsekipage inom totalförsvaret.


Vi stödjer medlemmar som vill utbilda sina privata hundar till bevaknings- eller räddningshundar.

Utbildning för bevakningshundar sker inom marinen,  flygvapnet och hemvärnet.


  • På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet. Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss.


Numera har Svenska Brukshundklubben i uppdrag även från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar. Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom oss.

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper.

Kurser för att utbilda räddningshundar arrangeras av lokala Brukshundklubbar. Är du intresserad av att gå en räddningshundutbildning och vill veta mer så kontakta den som är räddningshundombud i ditt område som vet var och när nästa kurs hålls.


Våra medlemmar är hjärtligt välkomna att

ta kontakt med oss i sektorn.

  • Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Mer information hos SBK

  • För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats eller nationell sjöräddningsinsats tillsammans med din hund.

Mer information hos SBK

  • Att utbilda en assistanshund sker i förarens egen regi tillsammans med en av våra godkända SBK-instruktörer.

Mer information hos SBK

Se hit ungdomar!


Om du är mellan 15 - 20 år och medlem i Svenska Brukshundsklubben eller Sveriges hundungdom är du välkommen till vår tjänstehundsverksamhet för ungdomar tillsammans med din hund.


Är du intresserad av tjänstehund och hur det är att arbeta som hundförare inom Försvarsmakten? Vill du lära dig tyda vad din hund säger? Vill du ha spänning, gemenskap, utmaningar och kamratskap tillsammans med din hund? Då är denna verksamheten något för dig - du kan till och med få låna hund på plats.

Läs mer information hos SBK