Rasutveckling (RUS)

Tjörns Brukshundklubb

Rasutveckling (RUS)


Rasutvecklingssektorn i Tjörns BK har i uppgift att organisera mentalbeskrivningar (MH) och vid behov befodra funktionärer till speciell utbildning.

Är du intresserad att komma och se på hur MH går till? Medlem, likaså icke medlem är välkommen att besöka klubben som publik under MH-dagen.

Lägg märke till förhållningsregler.

  • Hundar, som genomgår prov, får ej störas.
  • Fråga testledare och funktionärer när det är dags att få gå med på MH-testrundan.
  • Behåll stillsamhet och tystnad under provet.
  • Lägg märke till markerade områden.

Se prioriteringsregler i dokumentet nedanför.

Krav på hunden för att delta


 

  • Minst tolv månader gammal.


  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation.


  • ID-märkt.


  • Vaccinerad enligt gällande regler.


  • Vara fullt frisk och inte löpa.


  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden.

Anmälan MH


Anmälningsförfarande

Anmälan görs enligt SBK sedan 2014 online genom att deltagaren skapar ett konto på SBK Tävling.

Deltagare anmäler sig via SBK Tävling, precis som man gör till ett bruksprov, lydnadsprov eller agilitytävling. För detta behöver man ha ett konto. Om det skulle vara så att deltagaren inte har möjlighet att skapa ett konto, så kan man ta hjälp av en instruktionsfilm eller ta kontakt med arrangören.

Följande länk går till en informativ film på Youtube som hjälper deltagaren steg för steg att skapa ett konto och anmäla sig till ett arrangemang.


Inbetalning

För att anmäla till tävling eller ett prov, så kan man antingen betala via SBK Tävling eller direkt till klubbens konto. Om det

senare sker så skall man markera posten som manuellt betalad i SBK Tävling.

Se instruktionsfilm för inbetalning av tävlings- eller MH-avgift.


Se "Anmälningsavgifter och centrala avgifter" på SBK.

Klubbens konto är: bankgiro 181-0258, mottagare: Tjörns Brukshundklubb.

Förtur får du om du är medlem i Tjörns BK. Därefter gäller SBKs prioriteringsregler som finns att läsa under paragraf 13.


Läs mer om Mentalbeskrivning hund (MH) via SBK-tävling


Återbetalning

Återbetalningar hanteras olika beroende på hur den anmälde har gjort sin betalning. I det fall man anmält sig via Dibs (det vill säga gjort sin betalning via konto eller kreditkort) så sker återbetalning i form av ett tillgodokvitto, en s.k. voucher.

Har man betalat direkt till arrangören via plus eller bankgiro, ska arrangören göra en manuell återbetalning till den tävlandes bankkonto.


Har du frågor, kontakta Anna:

e-post: anna_sundalen@hotmail.com

Klubbens figuranter:


Auktoriserade figuranter:

Annika Eriksson

Martin Bader

Johanna Petersson Bergstrand

Julia Dyberg

Jannicke Elfström

Anna Sjunnesson

Erica Steen


Auktoriserade testledare:

Anna Sundalen


Mentalbeskrivning (MH)


Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.


Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar efter uppvisande av intyg från utbildaren, enligt SBK.