Rally

Tjörns Brukshundklubb

Rallysektorn


Rallylydnaden tog fart 2007 i vår klubb och sedan dess utvecklats i högre och lägre grad beroende på efterfrågan och resurser. 


Rallysektorn har i uppgift att bygga upp rallyintresset i en större skala och idka efterfrågan i klubben. För att öka intresset ger rallysektorn medlemmar möjlighet att träna rally både inomhus och utomhus beroende på årstid under torsdagskvällarna. Prova-på-tillfällen planeras in till följd av att öka intresset. Vår rallysektor har tillgång till skyltar efter senaste revidering, ser till att bygga banor under träningstillfällen och erbjuder introduktion i rallyns grundsteg. Som medlem får man chans att träna på kommunikation med hunden, lära stegvis in skyltarnas anvisningar samt förhålla sig till rallyns regler.


Mer om rally hittar du på SBK


Har du intresse av att medverka i rallysektorn och hjälpa till bygga upp banor, samt ordna rallyträffar, prova-på- och träningstillfällen, hör av dig till ansvarig för rallysektorn: (Du behöver inte ha några särskilda kunskaper i rally, men gärna några grundkunskaper. Vi uppskattar ditt intresse!

Våra träningstillfällen är förnuvarande inställda, men vill du hjälpa till att hålla i gång träningstillfällen, så hör av dig till:

Anna Sundalen

e-post: anna_sundalen@hotmail.com

tel. 070-441 64 37


Kort sammanfattning om rally


Rally är inom hundsporten en gren som fordrar kommunikation, samarbete och glädje med sin hund. Det gäller för föraren att kunna föra sin hund genom en rallylydnadsbana som består av skyltar med symboler och ord som både visar vägen och anger vilket moment som ska genomföras. Det är inte hastigheten som avgör, utan hur anvisningarna följs. Föraren agerar som karläsare och får lov att använda både tecken och kommando samtidigt. Skyltarna står med ett avstånd på ca 3-5 meters på banan. De 12-20 momenten är ofta delar ur traditionell lydnad.


I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden, men i de högre tävlingsklasserna ska hunden vara okopplad genom hela banan samtidigt som det blir sammansatta moment. Det förekommer även moment i de högre klasserna som ska kunna genomföras båda sidor om föraren, till skillnad från tävlingslydnad, vars ingångs- och utgångsposition är vänster sida.