Om klubben

Tjörns Brukshundklubb

Kort historisk sammanfattning om

Tjörns brukshundklubb


- Gemenskap, glädje och utveckling för hund och människa -


Tjörns brukshundklubb är en klubb inom SBK. Hos oss utvecklar du dig tillsammans med din hund på många sätt i en trevlig omgivning och trygg gemenskap. Du är välsedd oavsett om ditt mål är ljuvliga promenader i skogen, att få en trogen vän i vardagen eller i hundsport.

Alla hundar och hundintresserade människor är välkomna hos oss oavsett bakgrund, ålder eller ras!


En tillbakablick på Tjörns BK


Tjörns BK startar 1993 genom att en grupp träningskompisar skickar in en ansökan om att bilda en brukshundklubb. Från början var intresset stort med ca. 40 aktiva med tre utbildade kursledare. Sedan ökade omsättningen under mitten 90-talet: kursutbudet blev större, medlemsantalet ökade, flertalet funktionärer utbildades, ny klubbstuga tillkom, fler prov och tävlingar genomfördes o.s.v. Kursutbudet under 90-talet består av valpkurser, unghundskurser för nybörjare, fortsättningskurser, tävlingslydnadskurser, appellkurser, agility för nybörjare och agility fortsättningskurser. Även temadagar om foder och vård tar fart. Klubben blir snabbt populär och blir inhyrd av Vakk att sköta utställningarna på Mässan och Ruddalen/Slottskogsvallen i Göteborg under tre års tid. Tjörn BKs tillsätter en PR-grupp som ger ut klubbtidningen "Hunnbedden".


Under slutet av 90-talet råder oenigheter om klubbens inriktning: Vardagslydnad vs. tävlingslydnad. Utbildningsstyrkan avtar, men nya förmågor i klubbens styrelse och sektorer lyckas med nya krafttag genomgå en omstart i början 2000-talet. En omorganisation sker i form av nya rutiner, klara arbetsfördelningar, samt rapporteringar. Stora satsningar sker i kursverksamheten. Det gamla upplägget efter "Lydnadsklass 1" läggs ner och "Allmänlydnad" införs som ett begrepp. Ytterligare stugor tillkommer och rasutvecklingssektorn byggs upp och är väl omtyckt bland uppfödare och klubbar. Många medlemmar upplever klubben som "mysig" och "hemtrevlig". Under åren ökar antalet tävlingsekipage och tävlingsutbildningar. Ungdomssektorn upphör 2005 p.g.a. brist på funktionärer, men drivs vidare genom UngMedHund samt sprotlovsaktiviteter, men avtar stegvis. I agilityn sker satsningar, men även där avtar intresset efter 2007. I stället tar rallylydnaden fart och kursverksamheten växer.


Sedan 2008 finns inga fler historiska händelser dokumenterade i en sammanfattning, men blickar vi tio år framåt i tiden, så hamnar vi "här och nu", samt lär oss av erfarenheter som vi kan ha nytta av för vidare engagemang. Vi ser fram emot att höja antalet funktionärer genom att fler medlemmar ställer upp och bidrar till vår gemensamma verksamhet.


Bruks och tävlingslydnad är på frammarsch. Satsningar har skett genom sponsor för nya agilityhinder. Rallyn uppdateras med nya skyltar efter revidering. Även RUS får förstärkning i MH. Vi hoppas även på fler utbildade kursledare och fler medlemmar, som vill visa initiativ i diverse sektorer och aktiviteter. Vi strävar efter att vara den "trevliga" och "mysiga" klubben där alla ska känna sig välkomna, vare sig hur man är insatt i klubben eller vad man intresserar sig för inom hundvärlden. Motgångar och medgångar finns det i de flesta föreningar. Fördelen är att vi kan genom en återblick fånga upp nyttiga saker och ting som är lärorika och som ger oss möjlighet som förening att utvecklas positivt. Vi har en fin klubb att ta hand om. Låt oss göra det tillsammans!

En senare utgåva av Hunnbedden

En tidigare utgåva av Hunnbedden