Aktiviteter

Tjörns Brukshundklubb

Aktiviteter


På Tjörns brukshundklubb har vi, förutom våra kurser, prov och möten, möjligheter att ordna temadagar, föreläsningar, läger, evenemang och aktiviteter av olika slag i hundsammanhang. Vår klubb har gott om utrymme och förfogar över två väl underhållna klubbstugor: Vita stugan som passar för inomhusaktiviteter och föreläsningar, samt inkluderar toalett och fikarum, och Gröna stugan där kök med mötesrum, kontor, förvaringsutrymme och toalett står till förfogande. Klubben är omgiven av stora gräsytor, skog och strövområden. Därför kan vi se fram emot att utnyttja dessa för många olika slags aktiviteter i hundsammanhang, vare sig det handlar om koppelträning, uppletande eller bruksgrenar.


- Gemenskap, glädje och utveckling för hund och människa -

Är du intresserad av specialsök?

Då kan du anmäla ditt intresse via kontaktformuläret eller hustjbhk@outlook.com till två av våra nyutbildade intruktörer i specialsök. Läs mer under vårt kursprogram.

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet.

Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.

Sammankalla en aktivitets- eller träningsgrupp


På klubben har du som medlem möjlighet att bilda en aktivitetsgrupp vilken är öppen för medlemmar som tränar eller utövar regelbundet en bestämd tid. Du behöver inte vara erfaren eller besitta mycket kunskap. Poängen är att alla inom gruppen hjälper varandra; delar med sig av tips, umgås och har trevligt. Vill du sammankalla en öppen grupp, ex. nose work, hundpromenader, föremålsintresse, klickerträning, påsksök. Ja, nästan vad som helst. Aktivitets- och träningsgrupper kan även infinna sig på andra ställen än på klubben. Hör av dig till webbansvarig, så får du mer info. om vad klubben kan stödja med.

Webbansvariges e-post: info@tjornsbk.se

Torsdagsgruppens populära upplevelse "Julklappsuppletande" blev uppskattad bland medlemmarna.

Påskspåret

infann sig på skärtorsdagskvällen som laddades med ett intro. i skydd, olika typer av spår och fika.


Torsdagsgruppen

är en grupp som har tidigare öppnat med rally i Vita stugan kl. 18.00 på torsdagarna under vinterhalvåret och därefter 18.30 har medlemmar träffats för att aktivera hundar på olika sätt i en social miljö i närhet av andra hundar och hundförare. Poängen är att vänja hundar i en aktiv eller passiv samvaro där man kan samtala, stödja och tipsa varandra om allt möjligt inom hundvärlden. Aktivitetsformen är valfri och hundens ålder, nivå, erfarenhet eller ras har ingen betydelse. Här är alla medlemmar välkomna!

Vi söker nu medlemmar som kan tänka sig att hålla öppet för inomhusträning.

Nose Work

Kom igång med nose work. Hos oss har intresset ökat och många ser denna roliga hundsport som en variation i vardagen, oavsett om man tävlar eller endast vill aktivera sin hund på fritiden.


Läs mer på Svenska Noseworkklubbens hemsida

Öppen träning på måndagar

På måndagskvällarna 18.30 är det öppen träning för alla som har intresse att besöka klubben. Vi har ingen funktionär på plan för detta ändamål, men ofta stöter man ändå på någon av klubbens funktionärer som hjälper till på olika sätt. Hundens ålder, nivå, erfarenhet eller ras har ingen betydelse.

Alla medlemmar och besökare är välkomna!